Hoe het begint met Intention

“Ons commitment is om te voorzien in een uitdagende, inspirerende en krachtige leeromgeving die ieders verlangen ondersteunt om het leven te creëren dat men wenst en ‘het beste uit jezelf te halen’.”

Na ruim 20 jaar ervaring als HR-professional en het werken voor diverse coaching- en trainingsorganisaties richtte Johan van Bavel bijna 15 jaar geleden Intention op. Het bedrijf groeide uit tot het huidige Centrum voor Leiderschap & Coaching met een Internationaal netwerk van gecertificeerde coaches.

Vanuit Intention trainen en coachen we individuen, teams en organisaties en we leiden nieuwe coaches en leiders op om een verschil te maken in deze wereld.

Onze visie

LEIDERS VAN DE TOEKOMST ZIJN MENSEN DIE BEWUST VANUIT HUN AUTHENTICITEIT OPEREREN MET BEGRIP EN RESPECT VOOR ANDEREN, DE (WERK)GEMEENSCHAP, OMGEVING EN HET WERK DAT ZE UITVOEREN.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Zowel bij individuen als teams en organisaties brengen deze ontwikkelingen onzekerheid, angst én veel mogelijkheden met zich mee.

Hoe handel je in een dergelijke wereld of wanneer de weg vooruit niet duidelijk is? Waar heb je invloed op? Wat is de rol van zingeving in werk, productiviteit en duurzaamheid?  Hoe bepaal je jouw persoonlijke grenzen en behoeftes? Waar sta je voor?

Medewerkers zijn goed onderwezen. Ze willen voldoening ervaren in hun werk en hebben de behoefte eigen initiatief te nemen. Ook vanuit management neemt de wens naar zelfsturende teams toe.

Die veranderende wereld vraagt om andere manieren van denken, leidinggeven en werken. Het vraagt om bewust en zelfbewust zijn in relatie tot jezelf en anderen. Het vraagt om sterk en authentiek leiderschap, om samenwerking, coachende vaardigheden, introspectie en co-creatie.

En om een innerlijke drive en intentie om op een collectieve en verantwoordelijke manier bij te dragen aan het grotere geheel waarin IEDEREEN deelneemt.

Onze missie

Creëren van een betere wereld door bewustwording, opleiding en samenwerking te bieden aan leiders van de toekomst.

Hoe doen we dat? 

Gedreven vanuit een behoefte om anderen iets te geven én om door te kunnen geven, bieden we  opleidingen en trainingen waarin leiderschap en coaching samenkomen.

Wij geloven in een persoonsgerichte benadering van coaching, talentmanagement en organisatieontwikkeling. Onze coaching en leiderschapprogramma’s omvatten een totaal benadering (body, mind, spirit) gericht op het bewust worden van en naar boven brengen en vergroten van innerlijke rijkdom en daarmee het hoogste potentieel in een mens.

Om goede leiders te ontwikkelen, is onze aanpak tweeledig:

  1. We trainen en coachen mensen om op het best van hun kunnen te zijn.
  2. En, we coachen, ondersteunen en leiden mensen op om anderen optimaal te kunnen faciliteren in het identificeren en ten volle benutten van hun talenten.

Deze dubbele focus is een krachtige combinatie voor het bereiken van ambitieuze doelen en resultaten binnen én buiten organisaties.

Intention centrum voor leiderschap en coaching