Hoe het begint met Intention

“Ons commitment is om te voorzien in een uitdagende, inspirerende en krachtige leeromgeving die ieders verlangen ondersteunt om het leven te creëren dat men wenst en ‘het beste uit jezelf te halen’.”

Na ruim 20 jaar ervaring als HR-professional en het werken voor diverse coaching- en trainingsorganisaties richtte Johan van Bavel bijna 15 jaar geleden Intention op. Het bedrijf groeide uit tot het huidige Centrum voor Leiderschap & Coaching met een Internationaal netwerk van gecertificeerde coaches.

Vanuit Intention trainen en coachen we individuen, teams en organisaties en we leiden nieuwe coaches en leiders op om een verschil te maken in deze wereld.

Bekijk onze trainingen en coachingsopleidingen
Intention centrum voor leiderschap en coaching

Onze visie

LEIDERS VAN DE TOEKOMST ZIJN MENSEN DIE BEWUST VANUIT HUN AUTHENTICITEIT OPEREREN MET BEGRIP EN RESPECT VOOR ANDEREN, DE (WERK)GEMEENSCHAP, OMGEVING EN HET WERK DAT ZE UITVOEREN.

In rap tempo verandert de wereld om ons heen.  Als mensen opereren we in een wereld die continue verbonden is.  Waar rimpeleffecten, veroorzaakt door organisaties, verregaande effecten hebben op andere delen van de wereld. Waar collectieve intelligentie en innovatie nodig is om enkele van onze grotere problemen op te lossen. Waar leiders authentiek en transparant moeten zijn in hun wezen en daden, omdat zaken steeds meer in de publieke opinie worden uitgevoerd.

Zowel in werk- en privéleven als in organisaties brengen deze ontwikkelingen onzekerheid, angst én veel mogelijkheden met zich mee. Hoe handel je in een dergelijke wereld of wanneer de weg vooruit niet duidelijk is? Waar heb je invloed op? Wat is de rol van zingeving in werk, productiviteit en duurzaamheid?  Hoe bepaal je jouw persoonlijke grenzen en behoeftes? Waar sta je voor?

Het potentieel voor nieuwe manieren van denken en werken vraagt om bewust en zelfbewust zijn in relatie tot jezelf en anderen. Het vraagt om sterk en authentiek leiderschap, om samenwerking, introspectie en co-creatie en een innerlijke drive en intentie om op een collectieve en verantwoordelijke manier bij te dragen aan het grotere geheel.

Onze missie

Creëren van een betere wereld door bewustwording, opleiding en samenwerking te bieden aan leiders van de toekomst.

Hoe doen we dat? 

Gedreven vanuit een behoefte om anderen iets te geven én om door te kunnen geven, bieden we  opleidingen en trainingen waarin leiderschap en coaching samenkomen.

Wij geloven in een persoonsgerichte benadering van coaching, talentmanagement en organisatieontwikkeling. Onze coaching en leiderschapprogramma’s omvatten een totaal benadering (body, mind, spirit) gericht op het bewust worden van en naar boven brengen en vergroten van innerlijke rijkdom en daarmee het hoogste potentieel in een mens.

Om goede leiders te ontwikkelen, is onze aanpak tweeledig:

  1. We trainen en coachen mensen om op het best van hun kunnen te zijn.
  2. En, we coachen, ondersteunen en leiden mensen op om anderen optimaal te kunnen faciliteren in het identificeren en ten volle benutten van hun talenten.

Deze dubbele focus is een krachtige combinatie voor het bereiken van ambitieuze doelen en resultaten binnen én buiten organisaties.

Intention centrum voor leiderschap en coaching