Transformationeel coachend leiderschap in onzekere tijden

De veranderingen die tegenwoordig en in de toekomst op ons afkomen gaan snel, zijn radicaal en onontkoombaar. Ze vragen innovatie in alle lagen van een organisatie. Innovatie op productniveau, structuren, processen en systemen als óók de manier waarop we leiding geven. Om hierin succesvol te zijn, is collectieve intelligentie het nieuwe kapitaal en transformationeel coachend leiderschap een belangrijke leiderschapsstijl om dat te benutten.

Wat is dat dan precies transformationeel coachend leiderschap? Waarom is het zo belangrijk? Waar is het op gebaseerd? En, is het te leren? Daarover meer in dit artikel.

Plots ziet de wereld er anders uit

Veranderingen waarmee we vandaag de dag geconfronteerd worden, of die we zelf in gang zetten, gaan sneller en hebben een grotere invloed op allerlei niveaus dan in onze vorige eeuw. Veranderen is transformeren. Kijkende naar de veranderingen van de laatste 20 jaar, en nu in de covid-19 periode, zijn deze radicaal te noemen. Plots ziet de wereld er anders uit.

Je hoeft geen expert te zijn, om te kunnen (voor)zien dat in deze eeuw de technische en digitale vooruitgang grote doorbraken in ons leven teweeg zullen brengen en al gebracht hebben. De tijd van gestage en stapsgewijze groei van de afgelopen 100 jaar is voorbij. Denk bijvoorbeeld eens aan de vooruitgang in de auto-industrie met zelfsturende auto’s. De medische wetenschap; hoe een cardioloog een hartoperatie kan uitvoeren, zonder de ribbenkast te openen. De klimaatverandering. En niet te vergeten social media, en de impact daarvan op ons zelf- en mensbeeld. Nog niet eerder heeft een digitaal platform voor zoveel polarisatie in een maatschappij gezorgd. En zo zijn er nog duizenden voorbeelden te noemen.

Collectieve intelligentie

Komende jaren zullen deze veranderingen en groei met megasprongen gaan. Een organisatie dient, om te kunnen blijven bestaan, hierin mee te gaan. Daarbij is de collectieve intelligentie het nieuwe kapitaal van een organisatie. Hoe meer je ‘weet’ en hoe vlotter je informatie kunt verwerken hoe beter en welvarender het collectief zal zijn. Collectieve intelligentie is een intelligentie van een team/organisatie waarin iedereen betrokken is en vrijwillig (omdat men dat wil en niet moet) bijdraagt aan de synergie van een team/organisatie.

Met andere woorden collectieve intelligentie is de optelsom van de vier coëfficiënten:  het fysieke, intelligente, emotionele en spirituele. In al deze coëfficiënten zit ‘weten’. Terwijl we over het algemeen alleen gebruik maken van het IQ van een team/organisatie. Bij collectieve intelligentie zijn kennis, kunde, sociale en emotionele aspecten aanwezig, worden ze gezien én benut. Tuckman heeft het in zijn model van de fasen van teamontwikkeling over de ‘prestatiefase’ oftewel ‘high performance’, wat hiermee vergelijkbaar is.

Een voorbeeld van collectieve intelligentie

Een mooi en ogenschijnlijk eenvoudig voorbeeld van collectieve intelligentie is het gesprek tussen Diederik Gommers (IC arts) en Famke Louise (influencer) aan tafel bij de talkshow van Jinek. Het talkshow onderwerp was de tegenbeweging van een groep bekende Nederlanders tegen de RIVM-maatregelen. Famke was er daar één van en kreeg een negatieve lading van de media over zich heen. En het was juist Diederik Gommers die een handreiking gaf en verbinding met haar zocht. Hij gaf haar een oprechte uitnodiging om samen in gesprek te gaan. Wetende dat Famke een grote groep van haar jeugdige volgers vertegenwoordigd die hij wil bereiken. Hij ziet de intelligentie van die groep, daar zit informatie die belangrijk is om mee te wegen in beslissingen. Mooi en sterk voorbeeld van transformationeel coachend leiderschap en gebruik maken van de collectieve intelligentie.

SPEAK WITH PURPOSE, NOT WITH IMPULS

Leiderschap in een collectief

Een collectief, bijvoorbeeld een team in een organisatie, is een lerende gemeenschap. Wat bij een lerende gemeenschap van cruciaal belang is, is een leiderschapsstijl waar aandacht is voor de individuele talenten én een hoge mate van tolerantie voor onderlinge verschillen (diversity, inclusion en belonging). Er is dus geen streven naar conformiteit. De kunst hierbij is om het gezamenlijk doel in het oog te houden. Dit type leiderschap noemen we transformationeel coachend leiderschap.

Leren en leiden in ons informatietijdperk

In onze huidige economie is leren essentieel. De veranderingen in onze omgeving gaan namelijk zó snel dat wat vandaag als innovatief wordt gezien, morgen alweer ‘old school’ is. Een omgeving waarin ‘leren en groeien’ de context is komt ten goede van snelheid en flexibiliteit. We zien dit ook terug in (team)coaching waarbij het belangrijk is dat het team of het individu het meest effectief haar doelen kan halen in een leeromgeving.

Leren in ons hedendaagse informatietijdperk betekent dat we echter eerst moeten ‘ontleren’. Het vraagt loskomen van ‘we doen het al jaren zo’. Ons brein is namelijk geprogrammeerd om te luisteren naar de bevestiging van wat we al weten.Mensen dienen van nature namelijk altijd het bekende en het veilige en staan daardoor minder snel open voor het onbekende. Niets menselijks is ons vreemd. Om in die wereld van het onbekende te stappen en daar te leren, is een veilige en vertrouwde leeromgeving belangrijk. ‘Actief luisteren’, open staan en loskomen van je huidige paradigma’s is essentieel voor het creëren van zo’n leeromgeving.

Als transformationeel coachend leider ben je getraind of is het je talent om ‘actief te luisteren’ en vanuit transformationeel coachend leiderschap wordt veiligheid en vertrouwen geboden.

Transformationeel coachend leiderschap, wat is het precies?

Bij transformationeel coachend leiderschap wordt naar innovaties gekeken en dan niet alleen in producten, maar in alle lagen van een organisatie, zoals structuren, systemen enzovoorts. Transformationeel coachend leiderschap heeft een alomvattende mensbenadering, zowel intelligent, fysiek, emotioneel als wel spiritueel. De vier coëfficiënten waar we het eerder over hadden. Transformationeel leiderschap is niet zozeer een andere manier van denken, het is veel meer een andere manier van kijken en daar acties aan koppelen. Anders kijken naar een team/organisatie, anders kijken naar de huidige missie, principes, structuren, mensbeeld, systemen, processen en zelfs de hele keten.

Transformationeel coachend leiderschap is een vorm van begeleiding waarbij persoonlijke en professionele ontwikkeling hoog in het vaandel staat en waarbij diversity, inclusion en belonging het vertrekpunt zijn. Samengevat leidt transformationeel coachend leiderschap tot nieuwe mogelijkheden, innovatie, professionele en persoonlijke ontwikkeling in plaats van alleen herschikking van het oude, van hetgeen er al is.

Meer weten en leren over coachend leiderschap

Wil jij meer weten over transformationeel coachend leiderschap? Download het gratis eBook: Transformationeel coachend leiderschap. Of leer direct de belangrijkste basis tijdens de 3-daagse training Coaching Essentials.

Onze Leiderschaps- en coachingsopleiding Co-Creatie is ontwikkeld rondom drie pijlers en vanuit de filosofie van transformationeel coachen.

  • Het ‘doen’ van coaching (competentie-ontwikkeling)
  • Systeemdenken in teams en organisaties
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hierin leer je naast de core coach competenties van de International Coaching Federation jezelf ontwikkelen als coachend tranformationeel leider, coach en mens. Ben je benieuwd hoe dit jouw leiderschap kan veranderen of verstevigen? Neem vrijblijvend contact met ons op. De koffie staat klaar.